2009. január 4., vasárnap

Az okos sorsjátékos, vagy annak megmutatása, hogyan lehet a' lottójátékot okosan folyvásti megnyerhetésre szoritani

Biztos mindenkivel előfordult már, hogy furcsa könyveket talált egy polcon, de az nem az övé volt. És esetleg még az is átfutott ilyenkor a fején, hogy "nekem miért nincsenek ilyen könyveim?"... Nagyjából ezért történt, hogy beszereztem ezt itt. Racionális oka nincs, soha életemben nem lottóztam és álomfejtéssel sem foglalkozom, viszont annyira mókás példányról van szó, hogy nem maradhatott az antikváriumban.
Igazság szerint be kéne gépelni az egészet, de a(z ál)matematikai fejtegetések nem valami érdekesek meg hosszúak is, az álmoskönyv-rész szintén kicsit sok, de a lényeg:


Kinek az ég a' lottóban
Szerencsét akar adni:
Annak meg szokta álomban
A' szerencsét mutatni.

Bevezetés a' Lottójátékra.


Minden szerencsejátékok között elvitázhatlanul a' Lottó az, melly mind e' napig egy volt a' legkedveltebbek közül, 's melly meggondolva és vigyázva üzletelvén, leghamarabb és legkönnyebben gazdag nyereségre is vezet.

Különösen az álmoknak, mint hatalmas frigytársaknak az e' játékbani szerencsének magunkhoz lánczolására, mindenha nagy hiedelem tulajdoníttatott, és két századévi tapasztalat által eléggé be van bizonyodva, miszerint ezen hiedelem nem egészen alaptalan. Ki képes a gyenge emberi értelem előtt rejtve levő titkokat fölleplezni? Ki akar ezen rejtély homályába hatni? Hiszen az egész természet csak talány előttünk, 's mig az együgyüen hívő vakon bízik: az értelmesnek van annyi okossága, hogy a' szerencsét, mellyet neki Fortuna habár titokteljes fátyol alatt si kinál, megragadja, és a' tapasztalás által bebizonyodottat bölcsen használja. De bármint legyen, száz meg száz tények bizonyitják, miszerint a szerencse a' lottókedvelőnek még álmában is nyilatkozik, és neki vagy magukat a' beteendő számokat megjelentve, vagy azokat bizonyos álomképhez kötve, mellyekkel hosszu és sokszoros tapasztalatok szerint általuk jelentett hol egy hol több számok egybeköttetvék, már sokszor gazdag nyereséget hozott.

Az illy jelentések már hajdan összeirattak álomkönyvekbe, de azokba részint csalárd szándokból részint hanyagság miatt számos hibák csusztak be, mignem egy olasz grófnak 35 évi roppant fáradság után sikerült, az ő korában élt valamennyi lottókedvelők tapasztalatainak pontos följegyzése által a' valódi számjelentést meghatározhatni 's azt egy halmazba összesiteni. Ezen javitásra 's még későbbi észrevételekre van a' függelékben látható álomkönyvecske is alapitva, melly, miután sokaknak lényeges szolgálatot tőn, ezennel ujabb és ismét megbővitett kiadásban megjelent.


És ez így folytatódik egy darabig, utána mindenféle statisztikák és ármányos számítások következnek, a' még biztosabb haszon reményében. Egyébként érdemes jobban átolvasni, ebben a rövid szövegben benne van minden, ami egy kalandregényhez kell: rejtély, hibás megoldás, valódi megoldás, jelentéssel bíró álmok, olasz gróf, régi idők mára elenyészett tudása, kincs...

Továbbá szeretném kihasználni a lehetőséget és megkérdezni minden olvasót, hogy álmodott-e már az alábbiakkal:

 • ablak, hölgyektől elfoglalva
 • ácsbárd
 • admirállobogó
 • adósságot fizetni
 • anababtista
 • bálványimádó
 • baromtolvaj
 • bőregeret lőni
 • czibétpetymeg
 • dögnyúzást látni
 • erkölcsöt gyalázni hallani
 • fizetést megkapni
 • gyepmezőn egérlukak
 • harisnyaüzér
 • juhásznő
 • kecskebakok czivakodva
 • muszka (orosz) embert látni
 • nagy lábú koldust látni
 • orgazdával czimboráskodni
 • spanyol férfi
 • talpon utazni, folyóvizen
 • vért enni
 • zabot vetni lóherrel
 • zergevadász
 • zsiványhadnagy


Kiadó: eredetileg Beimel, az utánnyomás a Szerencsejáték Rt.-nek köszönhető.

Kiadási év: 1847/?
Eredeti cím: -
Fordító: -
Oldalszám: 91

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése